onsdag 3. september 2008

1 å 2 å titt, titt ;)

Matias har mange fine teppe å leike seg på, men det er ikkje så lenge han orkar å ligge på dei. En dag fann eg ikkje Matias igjen......."hmmm, han låg her for 2 sekund sidan"
"Matias? korr du e henn?"
"Åh, litt vanskelig"
"Titt,titt! Her e ej mamma, under leiketeppe"
Med sikkert 10 tepper å leike på, er det absolutt kjekkast å leike under dei!!


Lille solstrålen min, begynne å bli so store!

Ingen kommentarer: